Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80142

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- niejednokrotne przenoszenie wielu teczek akt spraw (w tym dokumentacji kadrowej); wymagane użycie wózka transportowego,


- wysiłek fizyczny,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Rejestrowanie wpływających do wydziału pism i spraw oraz innej korespondencji zgodnie z dekretacją przełożonego.
 • Obsługiwanie urządzeń biurowych i systemów informatycznych; zamawianie materiałów biurowych.
 • Wysyłanie i przekazywanie korespondencji do innych komórek MS i referentów spraw.
 • Zakładanie i opisywanie teczek aktowych.
 • Przygotowywanie w systemie elektronicznego obiegu dokumentacji oraz w formie elektronicznej korespondencji/odnotowywanie spraw zakończonych oraz przekazywanie korespondencji wraz z aktami lub ich poprzednikami referentom spraw.
 • Udzielanie informacji dot. prac wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputera (w zakresie Worda i Excela)
 • Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości
 • Znajomość zasad pracy kancelaryjnej
 • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, radzenie sobie z presją
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ