Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74856

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Opracowuje pisemne odpowiedzi na zgłoszenia, w tym reklamacje finansowe oraz skargi Użytkowników w ramach Krajowego Systemu Poboru Opłat.
 • Szczegółowo analizuje zgłoszenia, w tym reklamacje finansowe oraz skargi w aplikacjach systemowych, wspomagających obsługę Użytkownika.
 • Współpracuje z wewnętrznymi komórkami Departamentu w zakresie właściwej dystrybucji zgłoszeń reklamacyjnych.
 • Aktualizuje bazy wiedzy w zakresie przyjmowanych zgłoszeń reklamacyjnych.
 • Pracuje w systemach związanych z wdrożeniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS) i późniejszą aktualizacją bazy wiedzy SPOE KAS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi klienta
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o autostradach płatnych i KFD
 • Znajomość procesów reklamacyjnych
 • Znajomość procesów obsługi klienta
 • Umiejętność obsługi programu Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka (angielski lub niemiecki lub rosyjski) na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi
 • Znajomość Aplikacji klasy CRM (Customer Relationship Management)
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych
APLIKUJ TERAZ