Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138137

Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • wysiłek fizyczny i praca w zakurzonych pomieszczeniach magazynowych,
 • miejsce pracy: III piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,
 • Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 3 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, w budynku jest 5 wind, wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,
 • budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Dokonuje bieżącego zaopatrzenia Urzędu w wyposażenie biurowe, materiały eksploatacyjne oraz realizuje inne konieczne zakupy, zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
 • Zabezpiecza realizację niezbędnych potrzeb transportowych - min. przewóz osób.
 • Przygotowuje pisma w zakresie właściwości wydziału.
 • Wykonuje prace związane z rozmieszczeniem wyposażenia stanowisk pracy, w przypadku prac wymagających fachowej pomocy dokonuje zgłoszenia i nadzoruje wykonanie prac.
 • Monitoruje rozmieszczenie składników mienia (środków trwałych i wyposażenia), bierze udział w inwentaryzacji oraz likwidacji zużytych lub zbędnych składników majątku.
 • Nadzoruje wykonywanie obowiązkowych przeglądów technicznych zainstalowanych systemów na wynajmowanej powierzchni biurowej.
 • Wykonuje drobne prace i naprawy konserwatorskie niezbędne do utrzymania w należytym stanie majątku Urzędu, w przypadku prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne asystuje przy ich wykonywaniu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość przepisów w zakresie BHP w zakresie prac konserwacyjnych,
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych,
 • komunikatywność,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność organizacji pracy własnej.