Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Podinspektor ds. informatyki (nr ref. 258/tin/21)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/14894
OBOWIĄZKI:
- utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i aplikacji biurowych na stanowiskach pracy pracowników ZGN w Dz. Mokotów- pomoc użytkownikom oraz usuwanie bieżących usterek oprogramowania- administracja systemami komputerowymi: zewnętrznymi oraz wewnętrznymi w ZGN Dz. Mokotów- administracja zasobami serwerowymi ZGN w Dz. Mokotów, w tym serwerami sieciowymi siedzib, pamięciami masowymi oraz systemami backup opartymi na systemach LINUX i WINDOWS- utrzymanie i rozwój infrastruktury teleinformatycznej- realizacja wymagań Polityki Bezpieczeństwa ZGN w Dz. Mokotów- współpraca z Biurami i Wydziałami informatycznymi m.st. Warszawy- realizacja wymagań ustawowych w zakresie przetwarzania danych osobowych- prowadzenie szkoleń dla użytkowników z obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania- współdziałanie z jednostkami terenowymi i innymi działami ZGN w Dz. Mokotów- wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie prac związanych z działalnością ZGN w Dz. Mokotów- uczestnictwo w seminariach i szkoleniach
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Wykształcenie: średnie zawodowe, inne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282);- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;- wykształcenie średnie;- znajomość regulacji prawnych w zakresie: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenia pochodne do wymienionych ustaw;- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: Linux, Windows, Office; - znajomość języka angielskiego;- staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 5 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.Wymagania dodatkowe:- wykształcenie wyższe;- doświadczenie na stanowisku obejmującym zakres: administracja sieci komputerowych, administracja baz danych, helpdesk lub programowanie komputerowe oraz stanowiska biurowe;- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: sieci komputerowe (TCP/IP, FTP), technologie www (HTML, PHP), bazy danych (MySQL, Firebird), SAMBA;- uczciwość, sumienność, odpowiedzialność, pracowitość.Obowiązki: - utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i aplikacji biurowych na stanowiskach pracy pracowników ZGN w Dz. Mokotów- pomoc użytkownikom oraz usuwanie bieżących usterek oprogramowania- administracja systemami komputerowymi: zewnętrznymi oraz wewnętrznymi w ZGN Dz. Mokotów- administracja zasobami serwerowymi ZGN w Dz. Mokotów, w tym serwerami sieciowymi siedzib, pamięciami masowymi oraz systemami backup opartymi na systemach LINUX i WINDOWS- utrzymanie i rozwój infrastruktury teleinformatycznej- realizacja wymagań Polityki Bezpieczeństwa ZGN w Dz. Mokotów- współpraca z Biurami i Wydziałami informatycznymi m.st. Warszawy- realizacja wymagań ustawowych w zakresie przetwarzania danych osobowych- prowadzenie szkoleń dla użytkowników z obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania- współdziałanie z jednostkami terenowymi i innymi działami ZGN w Dz. Mokotów- wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie prac związanych z działalnością ZGN w Dz. Mokotów- uczestnictwo w seminariach i szkoleniach[Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: http://www.zgnmokotow.waw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=128]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 4 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy