Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (nr ref. rp iv wo 1111.1.2021) 0,5 etatu
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/02980
OBOWIĄZKI:
1. opracowywanie i przedstawianie do akceptacji kierownikowi jednostki organizacyjnej projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych,2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych funkcjonujących w jednostce organizacyjnej, w których są przetwarzane informacje niejawne, poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur z zakresu ochrony informacji niejawnych,3. prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,4. organizowanie kontroli okresowych ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne oraz nadzorowanie ich przebiegu,5. prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,6. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych posiadających uprawnienia dostępu do informacji niejawnych,7. planowanie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,8. organizowanie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych,9. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności szacowanie ryzyka,10. zapewnienie obsługi kancelaryjnej,11. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej,12. sporządzanie i przedkładanie kierownikowi jednostki organizacyjnej okresowych analiz, ocen, sprawozdań oraz wniosków dotyczących przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Specjalista ochrony informacji niejawnych
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
Uprawnienia: Program Word
Uprawnienia: Program Excel
Uprawnienia: obsługa MS Office


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1. wykształcenie wyższe II stopnia,2. odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW,3. zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW,4. pełna zdolność do czynności prawnych,5. nieposzlakowana opinia i nieskazitelny charakter, 6. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,7. przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe,8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,9. zdolności analityczne i umiejętność sprawnego oraz samodzielnego działania,10. znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym oraz umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel).Wymagania dodatkowe:1. umiejętność pracy w zespole,2. umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,3. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,4. zdolności organizacyjne, umiejętność podejmowania decyzji,5. odporność na stres,6. kreatywność i komunikatywność.Obowiązki:1. opracowywanie i przedstawianie do akceptacji kierownikowi jednostki organizacyjnej projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych,2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych funkcjonujących w jednostce organizacyjnej, w których są przetwarzane informacje niejawne, poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur z zakresu ochrony informacji niejawnych,3. prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,4. organizowanie kontroli okresowych ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne oraz nadzorowanie ich przebiegu,5. prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,6. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych posiadających uprawnienia dostępu do informacji niejawnych,7. planowanie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,8. organizowanie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych,9. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności szacowanie ryzyka,10. zapewnienie obsługi kancelaryjnej,11. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej,12. sporządzanie i przedkładanie kierownikowi jednostki organizacyjnej okresowych analiz, ocen, sprawozdań oraz wniosków dotyczących przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.[Pełna treść oferty pracy oraz informacja o wymaganych dokumentach i terminach rekrutacji: https://warszawa.pr.gov.pl/news/953]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy