Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Oskarżyciel skarbowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116380

Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy i ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego w celu zastosowania represji karnej wobec sprawcy czynu.
 • Prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego.
 • Opracowuje i wnosi zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia w celu prawomocnego rozstrzygnięcia odpowiedzialności karnej.
 • Wykonuje zadania oskarżyciela publicznego w celu uczestnictwa w procesie jako strona.
 • Występuje przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz sporządza i wnosi akty oskarżenia do sądu w celu doprowadzenia do ukarania sprawcy czynu.
 • Prowadzi dochodzenia w sprawach o przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu zastosowania represji karnej wobec sprawcy czynu.
 • Rejestruje i ewidencjonuje prowadzone sprawy oraz wprowadza inne dane w aplikacji Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych (SI ESKS) w celu zgromadzenia informacji o sprawcach czynu.
 • Orzeka w toku postępowań przygotowawczych w zakresie kar porządkowych określonych w Kodeksie postępowania karnego w celu dyscyplinującym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w podatkach lub w obszarze spraw karnych skarbowych
 • Znajomość Ustawy Kodeks Karny Skarbowy
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Odporność na stres
 • Odpowiedzialność
 • Znajmość obsługi komputera
 • Znajomość Ustawy Kodeks Postępowania Karnego
 • Znajomość Ustawy Kodeks Karny
 • Znajomość Ustawy o Rachunkowości
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ