Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Opiekun/opiekunka medyczny/na
Miejsce pracy: Łomianki
Numer: StPr/21/0101
OBOWIĄZKI:
Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejtęność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywania kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego (m.in. wyjście na spacer), korzystanie z usług różnych instytucji; kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi: współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej; pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno - rentowych, w wypełnianiu dokumentów urzędowych; - pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia ( w szczególności dla osób, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania m.in. osób leżących, osób z niepełnosprawnościami) w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, - pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków, zgodnie z zaleceniem lekarskim pomiar ciśnienia tętniczego, mierzenie glikiemii i temperatury ciała aparaturą odbiorcy usług, zmiana oaptrunków ( na zlecenie lekarza), pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, utrzymanie higieny, w tym w szczególności dla osób leżących : mycie odbiorcy usług w łóżku ( wyłącznie dla osoby leżącej), higiena jamy ustnej, protez zębowych, mycie głowy, pielęgnacja paznokci rąk i nóg, kąpiel w asyście osoby drugiej lub przy użyciu sprzętu wspomagającego odbiorcy usług, zmiana odzieży, bielizny osobistej i pościelowej, umycie/wymiana podkładu, zmiana pampersa/pieluchomajtek i innych środków pomocniczych oraz wyniesienie nieczystości (pampersy, pieluchomajtki, wkładki itp.) do zewnętrznego pojemnika na odpady, ułożenie odbiorcy na łóżku i zmiana pozycji ułożeniowej , w sytuacji tego wymagającej w obecności drugiej osoby, asystowanie przy przejściu odbiorcy usług na wózek/fotel w sytuacji tego wymagającejw obecności osoby drugiej lub przy użyciu sprzętu wspomagającego odbiorcy usług, zapobieganie odleżynom i odpażeniom, nacieranie i oklepywanie, stosowanie okładów i kompresów, pielęgnacja miejsc zmienionych chorobowo, przygotowanie posiłku (odgrzanie gorącego posiłku, przygotowanie kanapek ) i podanie posiłku odbiorcy, karmienie odborcy usług w razie takiej konieczności, podanie płynów, pomoc w dotarciu do placówek ochrony zdrowia, placówek rehabilitacyjnych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Opiekun medyczny* (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 6)
Wykształcenie: podstawowe, brak


Wymagania inne:

Dyplom ukończenia kursy/szkoły na opiekuna/kę medycznego

Miejsce pracy:

Łomianki


Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług


Wynagrodzenie brutto:

od 18,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego