Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na 4 wolne stanowiska pracy

w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa


Opiekun ekspozycji

Zespół Obsługi Muzeum


Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: OE3_KOO/2019

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • nadzór nad ekspozycją stałą i wystawami czasowymi
 • informowanie zwiedzających o wystawach czasowych i wydarzeniach odbywających się w Muzeum
 • obsługa obiektu w czasie wydarzeń organizowanych w Muzeum
 • dbanie o bezpieczeństwo i należyte użytkowanie mienia powierzonego opiece
 • codzienne przygotowywanie sal ekspozycyjnych do zwiedzania (dbanie o czystość sal ekspozycyjnych i rejonu dozoru)
 • codzienne kontrolowanie stanu powierzonej opiece ekspozycji przed otwarciem i po zamknięciu Muzeum dla zwiedzających (sprzątnięcie)
 • obsługa i rozliczanie kasy fiskalnej
 • obsługa sklepu muzealnego w zakresie sprzedaży biletów, pamiątek, gadżetów, wydawnictw itp.
 • pomoc przy organizacji wernisaży, spotkań, koncertów i innych wydarzeń odbywających się w Muzeum

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz pracą w pozycji wymuszonej (praca stojąca).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunku związanym z podstawową działalnością Muzeum
 • znajomość innych języków obcych w stopniu komunikatywnym (rosyjski ,niemiecki, francuski)
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, uczciwość, wysoka kultura osobista
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”
APLIKUJ TERAZ