Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Opiekun dzieci i młodzieży przy przeprowadzaniu przez jezdnię
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/08092
OBOWIĄZKI:
1. Czuwanie nad bezpieczeństwem pieszych na nadzorowanym przejściu poprzez: a) kierowanie ruchem drogowym na przejściu dla pieszych w sposób umożliwiający bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, b) reagowanie na nieprawidłowe zachowanie uczniów na nadzorowanym przejściu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. c) sygnalizowanie nadjeżdżającym pojazdom, za pomocą specjalnych oznakowań, konieczność zatrzymania się i przepuszczenia dzieci przez jezdnię. 2. Wykonywanie innych zadań w czasie, kiedy nie przebywa na przejściu, związanych z bezpieczeństwem uczniów, zlecanych przez dyrektora szkoły. 3. Uczestn ictwo w szkoleniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a w szczególności w szkoleniach przedłużających ważność zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. 4. Do obowiązków pracownika w czasie ferii zimowych i letnich oraz w czasie przeprowadzanych remontów należy czynny udział w pracach porządkowych prowadzonych w szkole stosownie do opracowanego, na ten czas, przez kierownika gospodarczego planu pracy. 5. Wykonywanie innych czynności wynikających ze Statutu Szkoły oraz zleconych przez przełożonych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Opiekunka dzieci w drodze do szkoły
Wykształcenie: podstawowe, brak


Wymagania inne:

#EWymagania: wykształcenie podstawowe.Obowiązki:1. Czuwanie nad bezpieczeństwem pieszych na nadzorowanym przejściu poprzez: a) kierowanie ruchem drogowym na przejściu dla pieszych w sposób umożliwiający bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, b) reagowanie na nieprawidłowe zachowanie uczniów na nadzorowanym przejściu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. c) sygnalizowanie nadjeżdżającym pojazdom, za pomocą specjalnych oznakowań, konieczność zatrzymania się i przepuszczenia dzieci przez jezdnię. 2. Wykonywanie innych zadań w czasie, kiedy nie przebywa na przejściu, związanych z bezpieczeństwem uczniów, zlecanych przez dyrektora szkoły. 3. Uczestn ictwo w szkoleniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a w szczególności w szkoleniach przedłużających ważność zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. 4. Do obowiązków pracownika w czasie ferii zimowych i letnich oraz w czasie przeprowadzanych remontów należy czynny udział w pracach porządkowych prowadzonych w szkole stosownie do opracowanego, na ten czas, przez kierownika gospodarczego planu pracy. 5. Wykonywanie innych czynności wynikających ze Statutu Szkoły oraz zleconych przez przełożonych. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902)". 1) list motywacyjny; 2) życiorys Curriculum Vitae; 3) kwestionariusz osobowy; 4) kseroko pie świadectw pracy; 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 6) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.[Zgłoszenia: kierownik@sp84.waw.pl, 22 679 78 95]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800,8 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy