Podejmij wyzwanie

Operator Urządzeń Produkcyjnych
(Warszawa)
CEL PRACY
  • praca na produkcji przy wytwarzaniu suchych postaci leku
  • współodpowiedzialność za prowadzenie procesów produkcyjnych
OCZEKUJEMY
  • wykształcenia średniego lub zawodowego
  • aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych
  • dyspozycyjności – praca w systemie trzyzmianowym
OFERUJEMY
  • umowę o pracę
  • pakiet świadczeń socjalnych
  • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
  • możliwość rozwoju zawodowego

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.

APLIKUJ TERAZ