Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. z siedzibą 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, wiodąca polska firma autokarowa świadcząca usługi przewozu osób w regularnej komunikacji lokalnej i dalekobieżnej, operator Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia i Hostelu Zachodniego, poszukuje kandydata na stanowisko: 

Operator sieci komunikacyjnej
Miejsce pracy: Piaseczno
Zakres obowiązków:
 • organizacja pracy kierowcy – przydział czynności i zadań
 • opracowywanie miesięcznej i dobowej dyspozycji autobusów i obsad
 • weryfikacja i analiza czasu pracy kierowców autobusowych oraz pracy pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • weryfikacja i analiza raportów
 • tworzenie grafików
 • ewidencja danych statystycznych o pracy pojazdów i zużyciu paliw
 • terminowe sporządzanie raportów i przekazywanie ich Kierownikowi
Wymagania:
 • wykształcenie: wyższe lub średnie – kierunek technologia transportu, transport, logistyka transportu
 • około 2-letnie doświadczenie pracy w firmie związanej z transportem rzeczy lub osób
 • znajomość systemów informatycznych do planowania czasu pracy kierowców
 • dobra znajomość programów z pakietu MS Office
 • prawo jazdy kategorii B,D (warunek konieczny)
 • umiejętność planowania pracy kierowców
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność trafnej oceny sytuacji i szybkiego podejmowania decyzji
 • stanowczość, operatywność i skuteczność w działaniu
 • mile widziana umiejętność obsługi programów 4Trans, Veritum
Oferujemy:
 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie przez Pracodawcę w oparciu umowy o pracę
 • możliwość zdobycia doświadczenia w prężnie działającej firmie przewozów krajowych osób
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego, świadczenia socjalne
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • parking
Spełnienie obowiązku informacyjnego:
Dane osobowe gromadzone przez PKS POLONUS w związku z procesami rekrutacyjnymi są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”).
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000376721, REGON: 000617166, NIP: 525-000-01-27, Kapitał zakładowy: 9.000.000 zł, wpłacony w całości. PKS POLONUS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nim jest możliwy w formie elektronicznej, na adres email: iod@pkspolonus.pl.Pełną informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym można znaleźć na www.pkspolonus.pl w zakładce Kariera – Klauzula RODO dla kandydatów do pracy.

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych, którą należy umieścić w CV:
"Dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Kasjer-informator wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę (CV) przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 144 zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Zostałem poinformowany przed wyrażeniem zgody o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie oraz o zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania. Znana jest mi treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych.

Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane!

A ponadto, jeśli chcą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, na potrzeby dalszych rekrutacji, a tym samym na zachowanie w PKS POLONUS moich danych po zakończeniu procesu rekrutacji, w którym aktualnie biorę udział. Zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody.
APLIKUJ TERAZ