Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116688

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Organizuje pracę Wydziału i kieruje zespołem pracowników
 • Koordynuje i nadzoruje przestrzeganie w UKE przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • Monitoruje świadczenie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz opracowuje dokumenty dotyczące praw osób ze szczególnymi potrzebami lub rekomendacje
 • Kreuje politykę związaną z osobami o szczególnych potrzebach, w tym śledzi na bieżąco dostępne rozwiązania i przepisy unijne w zakresie zapewnienia dostępności oraz monitoruje realizację „Polityki Dostępności Urzędu Komunikacji Elektronicznej”
 • Współpracuje z Biurem Dyrektora Generalnego w celu przygotowania odpowiedzi na zapytania dziennikarzy, w ramach właściwości Wydziału
 • Inicjuje, organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu dostępności, we współpracy z Wydziałem Kadr i Rozwoju Biura Dyrektora Generalnego
 • Współpracuje z partnerami zewnętrznymi w celu promowania rozwiązań zapewniających dostępność UKE
 • Uczestniczy w pracach grup roboczych powołanych przy Radzie Dostępności w zakresie dotyczącym ochrony użytkowników końcowych oraz przestrzegania przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze dostępności organizacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne, o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw w zakresie zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych
 • Znajomość przepisów: Europejskiego Aktu Dostępności, Europejskiego Kodeksu Łączności
 • Umiejętność: interpretacji przepisów prawa oraz stosowania ich w praktyce, tworzenia zrozumiałych komunikatów
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ