Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116699

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze oraz przy użyciu innych urządzeń biurowych (np. ksero),

 • reprezentacja urzędu

 • praca pod presją czasu


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Strategicznie i na bieżąco zarządza podległym zespołem
 • Przygotowuje i aktualizuje programy w zakresie polityki klastrowej i innowacyjnej
 • Zarządza projektami z zakresu polityki spójności prowadzonymi w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027, zwłaszcza w zakresie działań wspierających instrumenty kierowane do klastrów, ośrodków innowacji i przedsiębiorstw
 • Przygotowuje dokumenty strategiczne (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany)
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe:1 rok na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym i co najmniej 3 lata w środowisku biznesowym lub administracji publicznej na rzecz cyfrowej transformacji przedsiębiorstw / innych podmiotów lub w zarządzaniu klastrem / ośrodkiem innowacji
 • znajomość języka obcego angielskiego na poziomie B2
 • znajomość zagadnień i opracowań na temat transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.
 • wiedza z zakresu prowadzenia polityki klastrowej w Polsce i na świecie
 • umiejętności: zarządzania ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialności, organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów, współpracy, komunikacji, rzetelności, kreatywności, myślenia analitycznego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu transferu wiedzy i technologii w gospodarce
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE, w szczególności POPT/PTFE
 • umiejętność zarządzania projektami
 • umiejętność strategicznego myślenia
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej rok w obszarze programowania i wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorstw / organizacji biznesowych w ramach polityki spójności
APLIKUJ TERAZ