Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116349

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Zarządza podległym wydziałem.
 • Koordynuje obsługę spraw związanych z zaproszeniami i prośbami o spotkanie kierowanymi do Ministra.
 • Koordynuje obsługę procesu nadawania odznaczeń państwowych, orderów i odznak honorowych.
 • Obsługuje interesantów, udziela informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą administracyjno-prawną, w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość zadań i struktury organizacyjnej Ministerstwa
 • Znajomość zadań i kompetencji członków kierownictwa Ministerstwa
 • Zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
 • Myślenie analityczne, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ