Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113037

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     praca przy komputerze.


-     nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


-     krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


-     praca pod presją czasu.


-     zagrożenie korupcją.


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


- stres, praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-    budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Planuje oraz przeprowadza zakupy sprzętu oraz oprogramowania dla GIOŚ.
 • Opracowuje Plany Zamówień Publicznych oraz Planu Finansowego na potrzeby DINF
 • Prowadzi nadzór nad gospodarowaniem sprzętem i oprogramowaniem informatycznym GIOŚ.
 • Prowadzi nadzór nad udzielaniem w ramach bezpośredniego kontaktu pomocy i konsultacji pracownikom GIOŚ w zakresie korzystania ze środowiska teleinformatycznego wykorzystywanego w GIOŚ.
 • Prowadzi ewidencję umów zawieranych przez DINF w tym ewidencji umów i certyfikatów licencyjnych dla pozyskiwanego i wykorzystywanego oprogramowania.
 • Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie DINF zgodnie z przepisami prawa, normami, zaleceniami lub stosowanymi praktykami poprzez bezpośrednią współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi GIOŚ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu zasobami ludzkimi; w przygotowywaniu regulacji i wytycznych w tym Polityki bezpieczeństwa IT; w przygotowaniu i realizacji umów; współpraca z organami kontrolnymi; w zakresie przeprowadzania kontroli wewnętrznych (co najmniej 2 lata)
 • Znajomość zagadnień w zakresie systemu zarządzania systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Znajomość tematyki zamówień publicznych
 • Znajomość tematyki zarządzania projektami
 • Znajomość w zakresie zarządzania ryzykiem zgodności
 • Komunikacja i zarządzanie zespołem
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi oraz serwerami aplikacyjnymi
 • Znajomość tematyki ochrony danych osobowych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość technologii i systemów informatycznych
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
 • Znajomość przepisów dot. funkcjonowania GIOŚ
APLIKUJ TERAZ