Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126991

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Organizuje i kieruje pracami wydziału w celu zapewnienia opracowania materiałów graficznych i produktów audiowizualnych na potrzeby statystyki publicznej zgodnych z Systemu Identyfikacji Wizualnej Statystyki Publicznej oraz zapewnienia obsługi fotograficznej wydarzeń z udziałem statystyki publicznej,
 • Organizuje i kieruje pracami związanymi z projektowaniem layoutów stron internetowych seminariów, konferencji i innych wydarzeń GUS skierowanych do odbiorców zewnętrznych oraz witryn intranetowych (pliki graficzne) oraz przedstawia wytyczne i wymagania dla stron internetowych statystyki publicznej, w tym zgodności z wymogami dostępności (WCAG) materiałów publikowanych przez inne komórki organizacyjne GUS,
 • Wdraża rozwiązania user experience design na stronach internetowych, witrynach intranetowych i w produktach popularyzujących statystykę publiczną w celu dostosowania produktów statystyki publicznej do potrzeb użytkowników zewnętrznych,
 • Organizuje i kieruje pracami związanymi z opracowywaniem i wdrażaniem jednolitego Systemu Identyfikacji Wizualnej Statystyki Publicznej oraz prowadzenie szkoleń z zakresu dobrych praktyk prowadzenia stron statystyki publicznej w celu zachowania spójnej wizualizacji produktów statystyki publicznej,
 • Współpracuje w tworzeniu strategii komunikacji zewnętrznej GUS oraz przy wdrażaniu nowoczesnych metod komunikacji w statystyce publicznej (webinaria, live streaming i inne) oraz form komunikacji (tj. blog, podcasty),
 • Bierze udział w promocji i komunikacji działalności GUS, badań statystycznych, produktów i usług statystyki publicznej oraz popularyzacji spisów powszechnych,
 • Projektuje materiały graficzne na potrzeby Kierownictwa GUS i Departamentu w celu zachowania jednolitej identyfikacji wizualnej GUS w materiałach o charakterze informacyjno-promocyjnych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 5 lat doświadczenia w tworzeniu grafik, produktów audiowizualnych oraz stron internetowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Specjalistyczna wiedza informatyczna z zakresu grafiki komputerowej, budowy portali i tworzenia stron WWW
 • Znajomość programów graficznych (Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)
 • Zarządzanie ludźmi
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Wspieranie innowacji
 • Zarządzanie zmianą
 • Dbałość o rozwój pracowników
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie grafiki komputerowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym – B1
APLIKUJ TERAZ