poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Naczelnik Wydziału Kadrowo-Płacowego
Miejsce pracy: Warszawa

Co możemy Ci zaoferować?

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w miłej atmosferze
 • dobrą lokalizację miejsca pracy - siedziba Spółki tuż przy Dworcu Zachodnim
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:
 • nadzór nad prowadzeniem administracji kadrowej (dokumentacji pracowniczej, rozliczanie czasu pracy, przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, prowadzenie PPK, itp.)
 • nadzór na procesem naliczania wynagrodzeń (sporządzaniem list płac dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych)
 • nadzór nad sprawami z zakresu kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej
 • realizowanie zadań związanych z planowaniem zatrudnienia i wynagrodzeń
 • inicjowanie i wdrażanie projektów optymalizujących procesy kadrowo-płacowe
 • współpraca z towarzystwem zarządzającym Funduszem Własności Pracowniczej w zakresie listy osób uprawnionych do uczestnictwa, rozpatrywaniem wniosków i reklamacji
 • obsługa wewnętrznych systemów teleinformatycznych, w tym SAP
 • nadzór nad pracą podległego zespołu (18 pracowników)

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • wykształcenie wyższe (mile widziane: zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia)
 • doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, podatkowych i ubezpieczeń społecznych
 • umiejętność poruszania się w systemach informatycznych dotyczących obsługi kadrowo-płacowej,
  w tym SAP
 • nastawienie na wysoką jakość pracy i ciągłe doskonalenie
 • chęć do proponowania nowych usprawnień,
 • terminowe, dokładne oraz skrupulatne podejście do powierzonych zadań
 • umiejętność skutecznej komunikacji
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ