Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Straż Ochrony Kolei poszukuje osób na stanowisko:
Naczelnik Wydziału ds. pracowniczych
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/SOK/04/05/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • nadzór i kontrola nad procesami rekrutacji, zatrudniania, wynagradzania, opracowania regulaminów pracy, premiowania i ZFŚS oraz nad sprawami organizacyjnymi,
 • współpraca ze związkami zawodowymi,
 • koordynacja spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw z obszaru ubezpieczeń społecznych, badań lekarskich i świadczeń socjalnych oraz ulg przejazdowych,
 • nadzór nad dyscypliną pracy,
 • gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na obsługę kadrowo- płacową,
 • przygotowanie raportów i dokumentów w zakresie sprawozdawczości kadrowo-płacowej, 
 • nadzór i kontrola czasu pracy w komórkach wykonawczych,
 • koordynowanie obsługi pracowników, członków rodzin pracowników, emerytów i rencistów w zakresie ulgowych świadczeń przejazdowych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych spraw,
 • koordynowanie postępowań wyjaśniających i postępowań sądowych,
 • koordynowanie i prowadzenie spraw z zakresu organizacji Komendy Głównej SOK.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe mile widziane kierunkowe,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy wymagającej znajomości prawa pracy i zagadnień z obszaru HR/ kadry, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem,
 • wiedza zawodowa z zakresu czasu pracy, prawa pracy, kadr, rozwoju pracowników, szkoleń, wynagrodzeń, ZFŚS, związków zawodowych, administracji,
 • znajomość pakietu MS Office oraz systemu SAP na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • dojrzałość menedżerska.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.