Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Straż Ochrony Kolei poszukuje osób na stanowisko:
Naczelnik Wydziału ds. logistyki
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: Z/SOK/94/05/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • monitorowanie i kontrola terminowej i rzetelnej realizacji zadań Wydziału,
 • organizowanie pracy Wydziału oraz podział zadań w celu zapewnienia realizacji wyznaczonych celów,
 • podejmowanie działań korekcyjnych, ocena pracy podległych pracowników, wnioskowanie o wdrożenie postępowań wyjaśniających i wnioskowanie w sprawach pracowników Wydziału wynikających ze stosunku pracy,
 • nadzorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie dyscypliny pracowniczej, ustalonego porządku i organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz spraw obronnych,
 • wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem procedur SMS oraz innych regulacji wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa w zakresie działań Wydziału,
 • wdrażanie uregulowań wewnętrznych zapewniających bezpieczeństwo informacji zgodnie z przyjęta polityką bezpieczeństwa informacji (SZBI-Ibi-1) w Spółce oraz nadzór nad ich przestrzeganiem.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: logistyka, administracja, zarządzanie,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 2 lata na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem,
 • znajomość przepisów i wytycznych w zakresie prowadzenia gospodarki materiałowej i magazynowej, ewidencji rzeczowego majątku trwałego i obrotowego oraz gospodarki nieruchomościami, gospodarki samochodowej, działalności inwestycyjnej oraz podstaw udzielania zamówień publicznych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • znajomość obsługi systemu SAP - BW, ERP,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.