Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Naczelnik Wydziału diagnostyki i opisu infrastruktury energetycznej

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IEN/05/05/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kierowanie pracą Wydziału, w tym: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad realizacją zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników oraz wnioskowanie w sprawach pracowniczych,
 • nadzór nad  prowadzeniem ewidencji w zakresie  ilości, typu urządzeń elektroenergetyki kolejowej oraz nad przygotowaniem opisu stanu technicznego urządzeń elektroenergetyki kolejowej,
 • nadzór nad  prowadzeniem zagadnień związanych z parametryzacją urządzeń elektroenergetyki kolejowej w zakresie spełnienia wymogów wynikających z podsystemu Energia,
 • nadzór nad stanem technicznym oraz wykorzystywaniem stanowiska do monitoringu odbieraków prądu na elektrycznych pojazdach trakcyjnych,
 • prowadzenie zagadnień związanych z parametryzacją odbieraków prądu w elektrycznych pojazdach trakcyjnych w oparciu wymogi wynikające z podsystemu Tabor,
 • nadzór nad opiniowaniem, uzgadnianiem projektów i dokumentacji inwestycyjnych oraz wniosków o uzyskanie odstępstw od uregulowań na poziomie decyzji administracji państwowej oraz przepisów wewnętrznych,
 • nadzór nad uzgadnianiem wniosków dotyczących likwidacji, zamknięcia linii, odcinków linii kolejowych oraz nad analizą przyczyn i właściwym prowadzeniem zagadnień związanych z klasyfikacją oraz oceną wydarzeń kolejowych z udziałem sieci trakcyjnej,
 • udział w opracowywaniu projektów standardów technicznych i eksploatacyjnych, instrukcji, wymagań i wytycznych technicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy  w zakresie urządzeń elektroenergetyki kolejowej,
 • opracowanie kierunków rozwoju urządzeń elektroenergetyki kolejowej, w tym opiniowanie działań związanych z wdrożeniem systemu zasilania trakcji elektrycznej dla dużych prędkości (25 kV).
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności elektrotechnika lub pokrewnej,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki, w tym 2 lata w zarządzaniu zespołem,
 • wiedza zawodowa w zakresie energetyki i eksploatacji,
 • znajomość pakietu MS Office oraz programu SAP,
 • dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
Mile widziane kwalifikacje:
 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ