Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Naczelnik Wydziału diagnostyki i opisu infrastruktury energetycznej​​
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IEN/25/05/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kierowanie podległym Wydziałem w celu zapewnienia realizacji wyznaczonych celów,
 • nadzór nad prowadzeniem ewidencji w zakresie ilości, typu urządzeń elektroenergetyki kolejowej oraz nad przygotowaniem opisu stanu technicznego urządzeń elektroenergetyki kolejowej,
 • nadzór nad prowadzeniem zagadnień związanych z parametryzacją urządzeń elektroenergetyki kolejowej w zakresie spełnienia wymogów wynikających z podsystemu Energia,
 • nadzór nad opiniowaniem, uzgadnianiem projektów i dokumentacji inwestycyjnych oraz wniosków o uzyskanie odstępstw od uregulowań na poziomie decyzji administracji państwowej oraz przepisów wewnętrznych,
 • nadzór nad uzgadnianiem wniosków dotyczących likwidacji, zamknięcia linii, odcinków linii kolejowych,
 • nadzór nad analizą przyczyn i właściwym prowadzeniem zagadnień związanych z klasyfikacją oraz oceną wydarzeń kolejowych z udziałem sieci trakcyjnej,
 • udział w opracowywaniu projektów standardów technicznych i eksploatacyjnych, instrukcji, wymagań i wytycznych technicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie urządzeń elektroenergetyki kolejowej,
 • opracowanie kierunków rozwoju urządzeń elektroenergetyki kolejowej, w tym opiniowanie działań związanych z wdrożeniem systemu zasilania trakcji elektrycznej dla dużych prędkości (25 kV).
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności elektroenergetyka lub pokrewnej,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki, w tym 2 lata w zarządzaniu zespołem,
 • wiedza zawodowa w zakresie elektroenergetyki i eksploatacji kolejowej,
 • znajomość pakietu MS Office, programu SAP oraz EAM w zakresie ewidencji i eksploatacji urządzeń energetycznych,
 • dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • dojrzałość menedżerska.
Mile widziane kwalifikacje:
 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.