Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Naczelnik Wydziału Automatyki
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IAT/48/08/23
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kierowanie pracą Wydziału, w tym: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad realizacją zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników oraz wnioskowanie w sprawach pracowniczych,
 • rozpoznawanie potrzeb Spółki w zakresie nowych rozwiązań technicznych sterowania ruchem kolejowym (srk) oraz monitorowanie wymagań stawianych przez instytucje zewnętrzne i Spółkę w realizowanym obszarze,
 • koordynowanie tworzenia standardów technicznych oraz wymagań dla systemów sterowania i kierowania ruchem kolejowym,
 • opracowywanie koncepcji nowych rozwiązań srk oraz optymalizacja kosztów ich projektowania, zabudowy oraz eksploatacji,
 • koordynowanie opracowywania, weryfikowania oraz aktualizowania instrukcji i wytycznych technicznych dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji istniejących urządzeń srk oraz umożliwienia wdrożenia do stosowania nowych rozwiązań technologicznych,
 • koordynowanie współpracy z producentami i jednostkami badawczo - rozwojowymi, inicjowanie prowadzenia prac badawczo - rozwojowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności automatyka srk, automatyka i robotyka, automatyka i metrologia przemysłowa,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze automatyki sterowania ruchem kolejowym, w tym zalecane 2 lata w zarządzaniu zespołem,
 • gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej lub posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone",
 • wiedza zawodowa w zakresie automatyki sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji, zasad prowadzenia ruchu kolejowego, eksploatacji urządzeń srk,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy i współpracy w zespole oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dobra znajomość struktur zarządzania Spółką oraz strategicznych kierunków rozwoju techniki i technologii starowania ruchem kolejowym,
 • dojrzałość menedżerska.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ