Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113981

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. 


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • obsługuje interesantów, przedstawicieli firm kurierskich i interesantów
 • prowadzi ewidencję korespondencji wpływającej do Urzędu w formie elektronicznej
 • obsługuje platformę CESP (Common Electronic Submission Platform)
 • przygotowuje korespondencję przeznaczoną do wysyłki i rejestruje jej w elektronicznej bazie korespondencji wychodzącej
 • sprawdza poprawność wystawionych faktur, opisywanie ich oraz koordynowanie wydatków w ramach umów na świadczenie usług pocztowych i kurierskich
 • przygotowuje i przeprowadza procedury reklamacyjnej dotyczącej usług pocztowych i kurierskich w ramach zawartych umów
 • obsługuje centralę telefoniczną
 • zamawia artykuły biurowe na potrzeby Kancelarii Głównej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office
 • znajomość zasad obiegu i archiwizacji dokumentacji
 • dobra organizacja pracy
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presja czasu
 • umiejętność dobrej komunikacji
 • pozytywne nastawienie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ