Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 105513

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. 


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji kierowanej do komórki organizacyjnej, przygotowywanie do wysyłania i nadzorowanie jej obiegu oraz monitorowanie realizacji spraw terminowych
 • Organizowanie pracy przełożonego (m. in. Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, prowadzenie kalendarza spotkań, obsługa poczty elektronicznej, systemu obiegu dokumentacji
 • Przedkładanie projektów pism do podpisu przełożonego
 • Przygotowywanie i obsługa organizacyjna spotkań z interesantami i gośćmi
 • Przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom komórki organizacyjnej
 • Zapewnienie właściwego wyposażenia komórki organizacyjnej w materiały biurowe
 • Załatwianie biurowych spraw technicznych w komórce organizacyjnej, w tym powielanie dokumentów oraz przepisywanie tekstów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Doskonalenie zawodowe
 • Identyfikacja z misją Urzędu
 • pozytywne podejście do klienta
 • otwartość na zmiany
 • rzetelność i terminowość
 • skuteczna komunikacja
 • radzenie sobie z presją
 • rozwiązywanie problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ