Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138302

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe;
 • Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie;
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Rozlicza projekty (w tym: przygotowuje wnioski o płatność, opracowuje budżet projektu, kontroluje wykonania budżetu, identyfikuje ryzyka w projekcie, prowadzi rozliczenia;
 • Monitoruje stan przygotowania i procesu realizacji projektów, w szczególności monitoruje postęp rzeczowo-finansowy w realizacji projektów (w tym: weryfikuje wnioski o płatność;
 • Przygotowuje sprawozdania i raporty, w tym finansowe;
 • Bierze udział w formalnej i/ lub merytorycznej ocenie projektów;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne;
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe