Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133198

Warunki pracy

 


Zakres zadań

 • Wspiera przygotowywanie projektów, a w szczególności w zakresie opracowywania harmonogramu prac projektowych, budżetu projektu i kontroli wykonania budżetu;
 • Wspiera zespół projektowy w procesie kontroli zadań pod kątem jakości, zgodności i czasu realizacji oraz identyfikuje pojawiające się problemy i ryzyka oraz proponuje działania korygujące;
 • Wspiera zespół projektowy w ocenie projektu i podsumowania wyników oraz wspiera przy rozliczaniu projektów w zakresie przygotowywania wniosków o płatność, sprawozdań i raportów;
 • Bierze udział w przygotowywaniu postępowań w zakresie komórki organizacyjnej w tym przeprowadza rozeznanie rynku, szacuje wartość zamówienia, sporządza opis przedmiotu zamówienia, jest członkiem komisji przetargowej i opiniuje dokumentację przetargową;
 • W zakresie działalności komórki organizacyjnej wspiera zespół w organizacji spotkań i wydarzeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym w tym wspiera proces przygotowywania prezentacji, materiałów, publikacji i dokumentów podsumowujących oraz bierze udział lub prowadzi spotkania i wydarzenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość metodyki zarządzania projektami;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1;
 • Umiejętność obsługi MS Excel;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Umiejętność współpracy oraz komunikacji;
 • Rzetelność;
 • Myślenie analityczne;
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ