Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129442

Warunki pracy


 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
 • wyjazdy służbowe
 • wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej

 • na parkingu od ulicy ul. Wspólnej zapewnione są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ należy pokonać kilkustopniowe biegi schodowe,
 • przy wejściu są zainstalowane drzwi otwierane automatycznie,
 • w budynku drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodny poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
 • winda w budynku jest dostosowana do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się,
 • na drugim piętrze znajduje się toaleta spełniająca kryteria dostępności.
 • do dyspozycji osób niewidzących lub słabowidzących jest winda z przyciskami na panelu sterowania z oznaczeniami w alfabecie Braille’a,
 • korytarze nie są szerokie, jednak są oznaczone kontrastowymi kolorami i w miarę możliwości pozbawione są większych przeszkód,
 • do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.Zakres zadań

 • Bierze udział w przygotowaniu wymagań technicznych, dokumentacji technicznej i analitycznej, na potrzeby uruchomienia postępowań o zamówienia publiczne w zakresie zadań związanych z budową i rozwojem systemów oraz konfiguracją i udostępnianiem usług w oparciu o Produkty SIG.
 • Proponuje, projektuje i bierze udział w pracach wdrożeniowych zmian w systemach, usługach i produktach SIG wynikających z potrzeb interesariuszy i urzędu.
 • Wspiera Wydział w nadzorze nad realizacją zadań zleconych w ramach podpisanych umów z wykonawcami oraz udział w pracach związanych z opracowaniem i aktualizacją dokumentacji realizacyjnej i powykonawczej produktów SIG.
 • Współpracuje w zakresie planowania pracy Urzędu oraz przygotowania i realizacji budżetu Urzędu oraz planu rzeczowo-finansowego Departamentu.
 • Bierze udział w zadaniach związanych z obsługą kontroli i audytów.
 • Wspiera wydział w zakresie zadań związanych z archiwizacją dokumentacji.
 • Wspiera publiczne podmioty zewnętrzne w efektywnym korzystaniu z usług i systemów informatycznych GUGiK w tym bierze udział w prowadzeniu szkoleń oraz proponowanie i przygotowywanie rozwiązań dedykowanych ich specyficznym potrzebom.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub geoinformatyczne lub informatyczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • znajomość oprogramowania z dziedziny GIS
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z bazami danych
 • umiejętność programowania w dowolnym języku programowania
 • znajomość zagadnień związanych z publikowaniem usług przestrzennych
 • znajomość notacji UML
 • znajomość notacji BPMN
 • znajomość przepisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
APLIKUJ TERAZ