Młodszy Specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą
Miejsce pracy: Warszawa
TERMIN SKŁADANIA CV: 29 marca 2023 r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, geografia lub pokrewne,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office oraz oprogramowaniem GIS m.in. QGIS lub ArcGIS,
 • wykazuje gotowość do uczenia się,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • doświadczenie w pracy związanej z gospodarką wodną lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
 • praktyczną znajomość przepisów ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • uzgadnianie projektów dokumentów w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • przygotowywanie projektów decyzji w zakresie zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • przygotowywanie informacji o zagrożeniu powodziowym na wnioski zainteresowanych stron,
 • współpracę z jednostkami zewnętrznymi.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.
APLIKUJ TERAZ