CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Młodszy specjalista w Laboratorium Biologicznym
Warszawa

Zatrudniana osoba będzie realizować agendę badawczą stanowiącą załącznik do wniosku numer: RPMA.01.01.00-14-9876/17 o tytule ,, Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”

 

Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie zajęć w laboratoriach CNK
 • Współpraca z nauczycielami w działaniach bieżących i projektowych
 • Bieżący nadzór i zapewnienie sprawnego funkcjonowania laboratorium
 • Współpraca z innymi działami w zakresie zapewnienia sprawnej działalności programowej laboratorium biologicznego
 • Przygotowanie i organizacja różnego typu eventów naukowych, filmów naukowych
 • Kontrola stanu technicznego sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, kontrola zużycia materiałów i odczynników, składanie zamówień
Aplikuj, jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie wyższe lub jesteś w trakcie studiów
 • Twórcze podejście do rozwiazywania problemów
 • Bardzo dobrą organizację czasu pracy i wskazywania priorytetów
 • Wysoko rozwiniętą umiejętność współpracy z ludźmi na różnych poziomach organizacji
 • Dobrą obsługę komputera w szczególności pakiet Ms Office
 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Mile widziane:

 • Doświadczenie w popularyzacji nauki
 • Doświadczenie pracy projektowej
 • Doświadczenie w obszarze edukacji formalnej
 • Mile widziane osoby studiujące biologię
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Realny wpływ na program organizowanych wydarzeń
 • Współpraca w przyjaznej atmosferze w zgranym i kreatywnym zespole
 • Możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • Zapewniamy benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie nauki języka obcego, vouchery do CNK, dostęp do Legimi, świadczenia z ZFŚS)

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.


Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

APLIKUJ TERAZ