Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: S/P/09/2021
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Obsługa złożonych wniosków o udzielenie wsparcia;
 • Obsługa procesu zawierania umów o udzielenie wsparcia;
 • Współpraca z ekspertami zaangażowanymi w proces oceny wniosków o udzielenie wsparcia;
 • Rozliczanie i monitorowanie zawartych umów o udzielenie wsparcia;
 • Wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
 • Przygotowanie informacji w zakresie planów i sprawozdań z zadań sekcji;
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentów.
Wymagania:


Wykształcenie:

 • Wyższe dla Specjalisty i Starszego Specjalisty;
 • Średnie dla Młodszego Specjalisty.

Doświadczenie zawodowe:

 • Minimum rok dla młodszego specjalisty, 2 lata dla specjalisty, 3 lata dla starszego specjalisty.

Poziom znajomości zagadnień z zakresu:

 • Dla Młodszego Specjalisty: umiejętność zawierania umów w oparciu o wzór dokumentu, znajomość zasad prowadzenia korespondencji biznesowej i obsługi klienta;
 • Dla Specjalisty i Starszego Specjalisty:
 • Znajomość uregulowań prawnych związanych z wdrażaniem programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych lub znajomość uregulowań prawnych związanych z wdrażaniem programów finansowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 • Znajomość uregulowań prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej, w zakresie prawa gospodarczego, prawa finansów publicznych.

Poziom znajomości języka obcego:

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym;
 • Poziom obsługi programów komputerowych;
 • Znajomość i obsługa MS Office w stopniu min. dobrym.

Wymagania pożądane:

 

Wykształcenie:

 • Wyższe magisterskie w dziedzinie prawa, ekonomii, finansów


Doświadczenie zawodowe:

 • Więcej niż 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej lub jednostce wspierającej rozwój przedsiębiorczości, w obsłudze projektów finansowanych ze środków europejskich

Poziom znajomości zagadnień z zakresu:

 • Dobra znajomość uregulowań prawnych związanych z wdrażaniem programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych lub znajomość uregulowań prawnych związanych z wdrażaniem programów finansowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
 • Dobra znajomość uregulowań prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej, w zakresie prawa gospodarczego, prawa finansów publicznych.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej;
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności;
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania a także o możliwości wycofania zgody”.
APLIKUJ TERAZ