Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.
 
Obecnie do Oddziału UDT w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko:
Młodszy specjalista ds. administracyjno-finansowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 480.2/27/08/2023
Kluczowe obowiązki:
 • Obsługa administracyjna Działu Badań Laboratoryjnych w Warszawie.
 • Wsparcie w przygotowywaniu zapotrzebowań, realizacja niezbędnych zakupów oraz współudział w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi.
 • Prowadzenie ewidencji Klientów UDT, zleceń oraz ewidencji urządzeń, materiałów, realizacja zadań z zakresu floty samochodowej, udział w prowadzeniu spraw związanych z wyposażeniem pomiarowo-badawczym.
 • Współpraca w realizacji zagadnień związanych z BHP i PPOŻ oraz zarządzeniem środowiskowym.
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie i pokrewne).
 • Mile widziany rok doświadczenia w pracy administracyjno-biurowej.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.
 • Szybkość uczenia się i przyswajania dużej ilości informacji.
 • Komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole, elastyczność.
 • Samoorganizacja, umiejętność radzenia sobie ze stresem, precyzyjność.
Oferujemy:
 1. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o 110-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 2. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę sportową
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).
APLIKUJ TERAZ