Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Młodszy Inżynier IT / Inżynier / Starszy Inżynier IT
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DI/53/22

Stanowisko pracy: ds. analizy biznesowej i systemowej

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 4 osoby / 4 etaty – umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (tworzenie specyfikacji wymagań),
 • Przekładanie wymagań biznesowych na wymagania techniczne (współpraca z biznesem),
 • Stosowanie standardów oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia dokumentacji analitycznej,
 • Identyfikacja czynników wpływających na proponowane rozwiązania uwzględniające aspekty integracji z innymi systemami,
 • Zapewnianie zgodności rozwiązań teleinformatycznych z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi,
 • Dokonywanie przeglądu zaprojektowanych rozwiązań oraz proponowanie usprawnień,
 • Dokumentowanie funkcjonalności systemów i procesów IT i jej komponentów w ramach funkcjonujących standardów,
 • Współuczestniczenie w procesach standaryzacyjnych obszaru wytwarzania i zarządzania systemami IT.

 

Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne lub pokrewne),
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w roli analityka biznesowego lub systemowego,
 • Znajomość UML i BPMN,
 • Znajomość narzędzi typu CASE (np. Enterprise Architect),
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność modelowania procesów biznesowych oraz wymagań (przypadki użycia, modele danych, diagramy stanów itd.),
 • Praktyczna znajomość metodyki wymiarowania funkcjonalnego (znajomość metodyki IFPUG jest dodatkowym atutem) poparta doświadczeniem związanym z wykonywaniem lub weryfikacją wyceny oprogramowania.

Uwaga: na stanowisku Starszego Inżyniera IT wymagany jest udokumentowany 3 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę;

Na stanowisku Inżyniera IT wymagany jest udokumentowany 2 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę

Na stanowisku Młodszego Inżyniera IT przy wykształceniu wyższym nie wymagany jest staż pracy na umowę o pracę

Liczy się zakres zadań zbieżny w przeważającej części z w/w wymaganiami koniecznymi.

 

Wymagania pożądane:
 • Znajomość metodologii tworzenia systemów informatycznych i inżynierii oprogramowania,
 • Znajomość relacyjnych baz danych,
 • Znajomość User experience,
 • Znajomość UML i BPMN potwierdzona certyfikatami,
 • Doświadczenie w projektach realizowanych metodyką zwinną,
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego.
APLIKUJ TERAZ