Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota
Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72089

Warunki pracy


 • Praca administracyjno - biurowa,

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, 

 • Budynek 4-kondygnacyjny (bez windy), konieczność codziennego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami

Zakres zadań

 • Wspieranie techniczne użytkowników oraz organizowanie szkoleń w zakresie wykorzystywania oprogramowania oraz sprzętu IT eksploatowanego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
 • Aktualizowanie strony internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz informacji na profilach społecznościowych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz ochrony systemów teleinformatycznych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (konfiguracja komputerów, nadawanie uprawnień)
 • Współprowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego w zakresie wyszczególnionym w dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego (dokumentacji administratora sieci)
 • Prowadzenie kontroli eksploatowanych urządzeń i sieci teleinformatycznych w zakresie technicznym oraz legalności użytkowanych programów komputerowych
 • Wymiana danych w systemach teleinformatycznych pomiędzy Terenowymi Organami Administracji Wojskowej i jednostkami nadrzędnymi (import/eksport danych ewidencyjnych)
 • Udział w opracowywaniu wniosków i propozycji dotyczących organizacji systemu łączności, informatyki oraz jego funkcjonowania na czas "P" i osiągania gotowości do podjęcia działań oraz w warunkach zakłóceń na czas "W"

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE.
 • Znajomość: ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • Znajomość budowy i działania sprzętu informatycznego
 • Znajomość sprzętu sieciowego i zagadnień związanych z budową sieci LAN
 • Umiejętność posługiwania się aplikacjami pakietu MS OFFICE, w szczególności EXCEL, WORD, w stopniu zaawansowanym
 • Umiejętność posługiwania się językiem HTML
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • lub wykształcenie wyższe o profilu informatycznym
 • Znajomość systemów CMS
 • Znajomość usług katalogowych MS Active Directory
 • Umiejętność posługiwania się pakietem Corel Draw
 • Komunikatywność
 • Znajomość kompetencji i zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Ochota
APLIKUJ TERAZ