Młodszy Informatyk w Wydziale Infrastruktury

w Departamencie Informatyki

w Narodowym Funduszu Zdrowia

 

Numer ogłoszenia: DI/23/99

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert 30.05.2023 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • administrowanie cyfrową centralą telefoniczną Cisco Unified Call Manager (CUCM) 4500 endpointów;
 • administrowanie IM & Presence (IM&P);
 • administrowanie cisco Unity connection (Unity);
 • administrowanie Expressway Core i Edge;
 • administrowanie Telephony Interface Managment TIM; 
 • administrowanie ZOOM Recording;
 • organizowanie spotkań na platformie do wideokonferencji Cisco Webex;
 • administrowanie cisco webex – control hub dla Centrali NFZ;
 • administrowanie smart software manager;
 • administrowanie rozwiązaniami firmy „Intelix”;
 • administrowanie infrastrukturą LAN
 • współpraca z HelpDeskiem, użytkownikami, pozostałymi wydziałami i oddziałami wojewódzkimi;
 • uczestnictwo w procesie zamówień publicznych;
 • administrowanie cisco smart accounts.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: średnie;
 • podstawowa wiedza dotycząca rozwiązań telefonii IP;
 • znajomość sieci komputerowych.

Wykształcenie należy potwierdzić kopią świadectwa ukończenia szkoły średniej lub w przypadku posiadania wykształcenia wyższego kopią dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów.

 

Wymagania dodatkowe:

 • efektywna komunikacja;
 • zaangażowanie i odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • orientacja na klienta, interesariusza;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach;
 • cierpliwość, dociekliwość, punktualność, obowiązkowość.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ