Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119973

Warunki pracy

Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Ocena dokumentacji (w tym sporządzonej w jęz. angielskim) chemicznej, farmaceutycznej i biologicznej badanych produktów leczniczych złożonej w procesie wydania pozwolenia lub zmiany w pozwoleniu na prowadzenie badania klinicznego
 • Współpraca z innymi ekspertami w celu zgodnego z wymaganiami przepisów prawa i terminowego przebiegu procesu rejestracji badania klinicznego w zakresie oceny dokumentacji chemicznej, farmaceutycznej i biologicznej badanych produktów leczniczych
 • Ocena innej dokumentacji chemicznej, farmaceutycznej i biologicznej produktów leczniczych wpływającej w trakcie rejestracji lub trwania badania klinicznego
 • Przygotowywanie projektów informacji udzielonych podmiotom zewnętrznym w zakresie wymagań stawianych dokumentacji chemicznej, farmaceutycznej i biologicznej badanych produktów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe (mgr farmacji, chemii, biologii lub pokrewne)

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Znajomość prawa farmaceutycznego w zakresie badań klinicznych
 • Znajomość wytycznych Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Międzynarodowej Komisji ds. Harmonizacji (ICH) w zakresie dokumentacji badań klinicznych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, asertywność
 • Umiejętność argumentowania, prognozowania, wyszukiwania i korzystania z informacji naukowych, myślenia analitycznego i syntetycznego
 • umiejętności, działania w sytuacjach nieprzewidzianych, działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ