Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117332

Warunki pracy

Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • ocena pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi UE druków informacyjnych w procesie dopuszczenia do obrotu, zmian porejestracyjnych
 • przygotowanie raportu oceniającego w zakresie druków informacyjnych w procedurze narodowej i procedurach europejskich
 • udzielanie informacji wnioskodawcom na temat wymagań stawianych drukom informacyjnym w toku prowadzenia postępowań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne, medyczne, biotechnologiczne, biologiczne lub lekarz weterynarii


doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • dobra znajomość prawa farmaceutycznego oraz prawa i wytycznych wspólnotowych dotyczących produktów leczniczych weterynaryjnych
 • zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, asertywność
 • bardzo dobra umiejętność posługiwania się zasadami pisowni w pracach z tekstami w języku polskim
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ