Menadżer Projektów IT
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 46/2021

Apteka, perfumeria, drogeria i salon optyczny? 4 w 1 – nasza specjalność, nasza duma.

 

Super-Pharm to szereg możliwości zawodowych, morze profesjonalizmu i dobrej, przyjaznej atmosfery, to współpraca oparta na zaufaniu, multum szans na rozwój i obiecująca meta w postaci awansu, będąca jednocześnie początkiem nowej drogi zawodowej.

 

Szkolenia, indywidualne podejście do każdego pracownika, a przy tym uszanowanie work-life balance? Oczywiście!

 

Zapraszamy do Super-Pharm.

 

SUPEROFERTA OD SUPER-PHARM TO:

Kompleksowe zarządzanie projektami z obszaru ICT i eCommerce. Do Twojego zakresu zadań będzie należało:

 • Projektowanie i wdrażanie systemów internetowych zgodnych z wewnętrznymi wytycznymi technologicznymi oraz najlepszymi praktykami rynkowymi
 • Definiowanie zakresu prac, harmonogramu i budżetu projektu oraz zarządzanie ryzykami
 • Prowadzenie projektu na wszystkich jego etapach, w szczególności koordynowanie prac po stronie IT, we współpracy z właścicielem produktu po stronie biznesowej i dostawcami
 • Bezpośrednia, bliska współpraca z zespołem technicznym/produkcyjnym po stronie zewnętrznego dostawcy
 • Analiza wymagań biznesowych i technicznych funkcjonalnych i niefunkcjonalnych
 • Tworzenie dokumentacji wdrażanych rozwiązań / architektury, przygotowywanie projektów technicznych (oprogramowanie, baza danych, infrastruktura)
 • Definiowanie zakresu testów i zarządzanie testami, w tym: weryfikacja scenariuszy i wyników, decydowanie o stopniu automatyzacji testów
 • Podejmowanie decyzji dotyczących organizacji procesu produkcyjnego
 • Weryfikacja poprawności i jakości kodu, cykliczne przeglądy kodu
 • Tworzenie prototypów aplikacji, rozwiązań
 • Raportowanie postępów prac projektowych
SUPERKANDYDAT DO SUPER-PHARM:
 • Dobrze zna trendy technologiczne w obszarze tworzenia oprogramowania, tworzenia stron internetowych, w tym headless CMS i GraphQL
 • Ma minimum 2 lata doświadczenia w projektowaniu architektury i rozwiązań webowych
 • Ma minimum 2 lata doświadczenia w technicznym zarządzaniu projektami
 • Ma wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania architekturą informatyczną w dużej organizacji ze szczególnym uwzględnieniem mikroserwisów
 • Ma doświadczenie w prowadzeniu analiz biznesowych i technicznych oraz w optymalizowaniu procesów
 • Ma umiejętność projektowania relacyjnych i nierelacyjnych baz danych
 • Ma dobrą znajomość zagadnień projektowania i skalowania infrastruktury
 • Ma wykształcenie wyższe informatyczne
 • Zna język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną rozmowę oraz czytanie i tworzenie dokumentacji projektowej
 • Ma dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne
SUPER-PHARM OFERUJE SUPERKANDYDATOWI:
 • prywatną opiekę medyczną
 • zniżki w sklepach Super-Pharm
 • eventy i pikniki pracownicze
 • pakiet sportowy Multisport
 • szkolenia i rozwój
 • wsparcie doświadczonego managementu
Więcej informacji o Super-Pharm mogą Państwo znaleźć na stronie:

www.superpharm.pl/kariera
APLIKUJ TERAZ