Mechanik Obsługi w obszarze Badań Nieniszczących
Reference No.: TWWN/01/2024
Dołącz do zespołu specjalistów,dla których praca jest pasją.
Zadania:
 • Wykonywanie badań nieniszczących na statkach powietrznych i podzespołach zgodnie z odpowiednią dokumentacją techniczną
 • Wykonywanie inspekcji BSI, MEAS
 • Opracowywanie wyników badań oraz raportowanie
 • Utrzymywanie w należytym stanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego
Wymagania:
 • Wykształcenie minimum średnie techniczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1 w mowie i piśmie
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną
 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym, równoważnym
 • Praca w zespole
 • Gotowość do nauki
Mile widziane:
 • Doświadczenie w dziedzinie badań nieniszczących
 • Znajomość sektora lotniczego

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów wąsko i szerokokadłubowych oraz Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraer.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 225 470 099,40 zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116 moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i CV w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.
APLIKUJ TERAZ