Mechanik Obsługi Kompozytów

Misją LOTAMS jest oferowanie usług najwyższej jakości poprzez wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z najwyższymi standardami, by zapewnić niezawodność operacji lotniczych i bezpieczeństwo pasażerom.

Nr ref.: TWWC/05/2024
Wymagania:
  • Wykształcenie minimum średnie techniczne (preferowane lotnicze)
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1/A2
  • Preferowane doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach związanych z obsługą urządzeń mechanicznych
  • Znajomość pakietu MS Office
Mile widziane:
  • Referencje z poprzednich miejsc pracy
Zadania:
  • Prace przygotowawcze w procesie obsługi komponentów lotniczych (demontaż, czyszczenie, obróbka strumieniowo-ścierna)
  • Montaż komponentów
  • Zapewnienie wymaganych standardów jakościowych w procesie obsługi kół lotniczych
  • Zapewnienie wymaganych standardów czystości i porządku na stanowisku pracy
  • Obsługa piaskarki kabinowej
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRK, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 225 470 099,40 zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116 moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i CV w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.