Poszukujemy doświadczonego i zaangażowanego Marketing Managera, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację strategii marketingowej naszych firm z branży medycznej. Osoba na tym stanowisku będzie miała kluczową rolę w promowaniu naszych produktów i usług, budowaniu marki oraz rozwijaniu relacji z klientami w sektorze medycznym.

Marketing Manager
Miejsce pracy: Warszawa
Twoje zadania: 
 • Opracowywanie i wdrażanie kompleksowej strategii marketingowej w celu zwiększenia widoczności i pozycji firmy na rynku medycznym.
 • Planowanie, koordynacja i nadzór nad działaniami marketingowymi, w tym kampaniami reklamowymi, eventami branżowymi i innymi inicjatywami.
 • Analiza rynku i konkurencji w celu identyfikacji nowych możliwości biznesowych oraz dostosowywania strategii.
 • Zarządzanie zespołem marketingowym, w tym rekrutacja, rozwijanie umiejętności i motywowanie do osiągania celów.
 • Współpraca z działem sprzedaży w celu zapewnienia skutecznego przekazywania informacji o produktach i usługach klientom.
 • Monitorowanie efektywności kampanii i działań marketingowych, analiza danych oraz dostosowywanie strategii w oparciu o wyniki.
 • Przygotowywanie i monitorowanie budżetu, marketingowego oraz efektywne zarządzanie.
 • Budowanie świadomości i umacnianie pozycji marki na rynku.
 • Tworzenie narzędzi komunikacji z rynkiem (on-line, prezentacje, materiały reklamowe, itp.). 
Nasze oczekiwania:
 • Doświadczenie na stanowisku managerskim w obszarze marketingu i ewentualnie sprzedaży, preferowana branża medyczna lub związane z nią sektory.
 • Znajomość specyfiki rynku medycznego, trendów i regulacji.
 • Umiejętność tworzenia i realizacji skutecznych strategii marketingowych.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i przywódcze.
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz interpretacji i analizy danych rynkowych.
 • Kreatywność, innowacyjność i gotowość do podjęcia wyzwań.
 • Znajomość narzędzi i technik marketingowych, w tym marketingu cyfrowego.
 • Wykształcenie wyższe z zakresu marketingu, zarządzania lub pokrewnych.
 • Silna orientacja na cel i szeroka perspektywa biznesowa.
Co możemy Ci zaoferować? 
 • Dajemy możliwość doskonalenia swoich umiejętności i rozwoju zawodowego. 
 • Pracujemy nad ciekawymi, nowoczesnymi i długofalowymi projektami. 
 • Realny wpływ na rozwój i kształt firmy.
 • Pracę w nowoczesnym biurze na warszawskim Mokotowie.
 • Przyjazną atmosferę.
 • Zniżki na usługi stomatologiczne w naszych placówkach. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółki z Grupy Corten Medic z siedzibą w Warszawie (02-784),przy ul. Dunikowskiego 10 w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych dodatkowo:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółki z Grupy Corten Medic.
W przypadku nie umieszczenia odpowiedniej klauzuli Pana/Pani aplikacja nie weźmie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są Spółki z Grupy Corten Medic z siedzibą w 02-784 Warszawie, ul. Dunikowskiego 10 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, jak również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganych przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo cofnąć na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez administratora danych osobowych przed wycofaniem zgody.
APLIKUJ TERAZ