Zepter International Poland Sp. z o.o.
poszukuje pracownika na stanowisko:

Manager e-Commerce

 

 Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

 

 

Do głównych zadań Managera e-commerce należeć bedzie:
 • Przygotowywanie długofalowych strategii marketingowych
 • Poszukiwanie i wdrażanie nowych strategii/rozwiązań sprzedażowych w naszych sklepach
 • internetowych
 • Nadzór i koordynowanie działań specjalistów SEM/SEO, copywriterów I grafików.
 • Współpraca z Zespołami ds. Produktów IT
 • Tworzenie ofert promocyjnych/ weryfikacja merytoryczna tekstów oraz ofert sprzedażowych
 • Przygotowywanie działań promujących produkty
 • Nadzór i analiza nad efektywnością działania strony i relizowanych strategii marketingowych
 • Opracowywanie skutecznego układu i funkcji stron internetowych
 • Przeprowadzanie analiz rynku i działań konkurencyjnych na rynku sprzedaży elektronicznej oraz weryfikacja skuteczności podejmowanych działań;
 • Kontrola stanów magazynowych produktów, procesu płatności I obsługi klienta
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie : sprzedaży I marketingu, zarządzania systemami informatycznymi
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację
 • Praktyczna znajomość internetowych platform sprzedażowych
 • Doświadczenie na stanowisku E- Commerce Manager
 • Udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu strategii zwiększajacych sprzedaż
 • Gruntowna znajomość dominujących procedur I technik e-commerce
 • Wysokie umiejętności interpersonalne
 • Bieżące śledzenie zmian narzędzi technologicznych.
Oferujemy:
 • Stabilne i długotrwałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B;
 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym;
 • Przyjazną atmosferę pracy w energicznym i zgranym zespole;
 • Szkolenia i rozwój zawodowy w środowisku międzynarodowym

Informacje Administratora danych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie)


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia jest Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, e-mail zepter@zepter.com.pl, tel. (22) 565 84 84, (22) 565 80 00.

2) Administrator posiada inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zepter.com.pl lub pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Zepter International Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w celu realizacji procesu rekrutacji.

4) Przewidywani odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: podmioty, przy pomocy których Administrator realizuje proces rekrutacji.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji – przez okres 3 miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia o pracę.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.

9) Podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numer telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.


Klauzula zgody do zamieszczenia w CV przez składającego CV: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

APLIKUJ TERAZ