Vos Logistics is a specialist in a wide range of transport and customer-specific logistics services. Through a network of 30 group-owned locations, the company is active throughout Europe. With 3,000 employees, it operates a modern fleet of 1,400 vehicles, 4,000 loading units and 300,000m2 of storage space.

The company’s strength lies in its combination of a pan-European network, advanced IT systems and its focus on quality and service.

Lean Facilitator
Miejsce pracy: Warszawa

 

As a Lean facilitator you will join our international Lean team as the local facilitator for the business in Poland.

Your role will be essential in identifying, planning and implementing Lean methodology and tools to facilitate the business in performance management and processes standardization.

 
Key responsibilities:
 • Identifies business improvements opportunities within the organization;
 • Acts as a change agent to instill Lean culture throughout the company;
 • Executes Lean initiatives and projects across local business unit;
 • Facilitates teams in continuous improvement;
 • Trains colleagues on the Lean methodologies with the aim to support them make impact (results) and become more autonomous related to Lean;
 • Supports in creating standards across processes;
 • Contributes to new business initiatives and projects and review and communicates the impact on Lean activities;
 • Supports improvement projects to reduce or eliminate losses;
 • Empowers people and supports communication process within organization.
Our requirements:
 • 2+ years of experience in a similar position;
 • Experience in Lean, Six Sigma, Continuous Improvement area;
 • Bachelor degree or equivalent (Lean specialization is a plus);
 • Very good command of English language (B2/C1 level);
 • Experience in program and project management, cooperation with groups, teams and/or consulting with diverse (internal) client groups is an asset;
 • Knowledge of Lean methodology (Orange or Greenbelt certification is a plus);
 • High level of communication skills and exerting influence;
 • Strong ability for sharing knowledge and experience;
 • Excellent presentation skills;
 • Very well planning and organizing skills, structured and disciplined way of working;
 • Oriented on innovation;
 • No problem with travelling, maximum once in 2 months.
We offer:
 • Employment contract, competitive salary and secondary job conditions;
 • Employee’s benefits (private medical care, sports card);
 • An interesting and challenging job in a professional, international logistics organization;
 • Room to explore ideas and initiatives through the facilitated teams and wide range of training- and education opportunities;
 • A good work atmosphere within a strong growing organization in an open and informal organizational culture.
 • Nowoczesna flota ciężarówek
 • Wysokiej jakości zaplecze socjalne (bazy zagraniczne)
 • Prywatna opieka zdrowotna
 • Efektywne szkolenia
 • Doskonalenie techniki jazdy
 • Mobilne narzędzia pracy
 • Odzież firmowa i wyposażenie niezbędne do pracy
 • Służbowy telefon komórkowy
Administratorem Państwa danych osobowych jest VOS LOGISTICS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa). Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do VOS LOGISTICS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesztutaj.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VOS LOGISTICS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000054495, NIP: 7690502839, kapitał zakładowy w wysokości 1.003.000,00 zł, kontakt administratordanych@voslogistics.com. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@voslogistics.com.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnej oraz przyszłych (o ile zgoda została udzielona) rekrutacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a. w zakresie danych osobowych, takich jak: dane personalne, dane do kontaktu oraz dane dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez VOS LOGISTICS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postaci przeprowadzania procesu rekrutacji;
b. w zakresie pozostałych danych (o ile zostały podane) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (o ile została udzielona) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnej oraz przyszłych rekrutacji.
5. Podanie danych personalnych, danych do kontaktu oraz danych dotyczących wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 4. b., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość uczestnictwa w procesie rekrutacji.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, za pośrednictwem której przesyłane jest CV, oraz spółki z grupy VOS.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez VOS LOGISTICS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez okres trwania obecnej rekrutacji, natomiast w zakresie przyszłych rekrutacji (o ile zgoda została udzielona) – przez okres dalszych 3 lat od zakończenia obecnej rekrutacji.
8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, do ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia, jak również do żądania od VOS LOGISTICS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.
9. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia każdej ze zgód, o których mowa w pkt 4. b., w dowolnym momencie.
10. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na etapie rekrutacji mogą być Państwo poproszeni o rozwiązanie testów kompetencyjnych, osobowościowych lub rekrutacyjnych (profilowanie), jednak wyniki tych testów nie będą stanowiły podstawy do podjęcia decyzji o zatrudnieniu.
APLIKUJ TERAZ