Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kustosz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77417

Warunki pracy


 • praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych;

 • brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Sporządzanie ewidencji zasobu w formie papierowej i elektronicznej
 • Udostępnianie dokumentacji w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • Porządkowanie zasobu archiwalnego
 • Przeprowadzanie kwerend archiwalnych
 • Wprowadzanie danych o zasobie do systemów informatycznych stosowanych w Archiwum
 • Udzielanie informacji o zasobie Archiwum
 • Rozmieszczanie akt w magazynach archiwalnych i ich zabezpieczanie
 • Udział w brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej, w celu wydzielenia i zniszczenia dokumentacji, której okres przechowywania minął
 • Udział, w razie powołania, w stałych i doraźnych komisjach AAN
 • Sporządzanie projektów planów pracy i sprawozdań w zakresie pracy własnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze archiwalnym
 • Znajomość prawa archiwalnego oraz przepisów dotyczących zarządzania dokumentacją
 • Znajomość funkcjonowania kancelarii współczesnych i systemów teleinformatycznych, w tym EZD
 • Wiedza z zakresu metodyki archiwalnej
 • Zdolności organizacyjne i interpersonalne. Stanowczość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ