Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Księgowy/a w sekcji obsługi środków trwałych i wyposażenia
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/05396
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie ksiąg pomocniczych dla środków trwałych własnych i obcych oraz wyposażenia,- współpraca w zakresie wybrakowania środków trwałych w szczególności z Komisją ds. Wybrakowania; - ewidencjonowanie wyników inwentaryzacji na wniosek Komisji Inwentaryzacyjnej na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora protokołu z inwentaryzacji;- opracowywanie i aktualizacja planów amortyzacji środków trwałych,- wycena księgowa środków trwałych i wyposażenia medycznego podlegających wybrakowaniu, sprzedaży lub nieodpłatnemu przekazaniu;- uzgadnianie stanów ilościowych środków trwałych i wyposażenia w uzgodnieniu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;- współpraca z Sekcją Inwentaryzacji Ciągłej w czasie przeprowadzanych spisów inwentaryzacyjnych;- sporządzanie zestawień aparatury medycznej dla potrzeb różnych komórek organizacyjnych;- uzgadnianie stanów środków trwałych z księgą główną;- sporządzanie wykazu comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych według źródeł finansowania dla Działu Księgowości i Sprawozdawczości;- przechowywanie bieżących dokumentów i przekazywanie do Archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami;- sporządzanie dokumentacji dotyczącej środków trwałych i wyposażenia na potrzeby kontraktowania z NFZ i MZ, przetargów, analiz oraz organów kontrolujących Szpital;- przygotowanie do bieżącej pracy i dbanie o sprzęt i urządzenia dedykowane do przeprowadzania mobilnej inwentaryzacji a także ich: aktualizacja i bieżąca weryfikacja możliwości pełnej ich integracji w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości (wymagany staż - lata: 3)
Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
Uprawnienia: zaawansowana obsługa komputera (MS WORD, MS Excel, MS PowerPoint, internet, poczta)
Uprawnienia: księgowy


Wymagania inne:

Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie (ekonomiczne/medyczne/techniczne), biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Word, Excel, dobra znajomość Ustawy o rachunkowości, umiejętność planowania oraz dobrej organizacji czasu pracy, umiejętność pracy w zespole.Obowiązki:- prowadzenie ksiąg pomocniczych dla środków trwałych własnych i obcych oraz wyposażenia,- współpraca w zakresie wybrakowania środków trwałych w szczególności z Komisją ds. Wybrakowania; - ewidencjonowanie wyników inwentaryzacji na wniosek Komisji Inwentaryzacyjnej na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora protokołu z inwentaryzacji;- opracowywanie i aktualizacja planów amortyzacji środków trwałych,- wycena księgowa środków trwałych i wyposażenia medycznego podlegających wybrakowaniu, sprzedaży lub nieodpłatnemu przekazaniu;- uzgadnianie stanów ilościowych środków trwałych i wyposażenia w uzgodnieniu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;- współpraca z Sekcją Inwentaryzacji Ciągłej w czasie przeprowadzanych spisów inwentaryzacyjnych;- sporządzanie zestawień aparatury medycznej dla potrzeb różnych komórek organizacyjnych;- uzgadnianie stanów środków trwałych z księgą główną;- sporządzanie wykazu comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych według źródeł finansowania dla Działu Księgowości i Sprawozdawczości;- przechowywanie bieżących dokumentów i przekazywanie do Archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami;- sporządzanie dokumentacji dotyczącej środków trwałych i wyposażenia na potrzeby kontraktowania z NFZ i MZ, przetargów, analiz oraz organów kontrolujących Szpital;- przygotowanie do bieżącej pracy i dbanie o sprzęt i urządzenia dedykowane do przeprowadzania mobilnej inwentaryzacji a także ich: aktualizacja i bieżąca weryfikacja możliwości pełnej ich integracji w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy.Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV na adres zofia.felczak@cskmswia.pl do dnia 21.05.2021r., w tytule e-maila pracodawca prosi o podanie "Księgowa/księgowy w Sekcji Obsługi Środków Trwałych i Wyposażenia". Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli:"Informuję, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji"

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 6 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy