Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133073

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin, - praca w siedzibie Inspektoratu, - kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - budynek, w którym znajduje się Inspektorat nie posiada windy, - stanowisko pracy znajduje się w pokoju wieloosobowym na pierwszym piętrze; wyposażone w komputer z oprogramowaniem, -w budynku znajduje się dźwig platformowy umożliwiający dostęp na I piętro osobom niepełnosprawnym.

Zakres zadań

 • przyjmowanie i sprawdzanie rachunków pod względem formalnym i rachunkowym
 • opisywanie dokumentów księgowych
 • wprowadzanie dowodów księgowych do systemu
 • dekretowanie dowodów księgowych oraz ich ewidencjonowanie
 • wystawianie przelewów bankowych zgodnie z ich terminem
 • analiza kont analitycznych, zestawień obrotów i sald w systemie
 • przygotowywanie sprawozdań budżetowych, analiz i raportów księgowych
 • wyjaśnienia płatności z kontrahentami
 • sprawdzanie poprawności list płac utworzonych dla pracowników inspektoratu
 • odprowadzanie na właściwe konta potrąceń z wynagrodzeń
 • wykonywanie zadań z zakresu egzekucji kar i opłat
 • zastępowanie głównej księgowej podczas jej nieobecnośći

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość przepisów dot. ubezpieczeń społecznych oraz przepisów o podatku dochodowym
 • biegła obsługa komputera, pakietu MS OFFICE w szczególności MS EXCEL
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ