Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Księgowa/księgowy (nr ref. 111/dom9/20)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/20/12730
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie rozliczeń najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszu i świadczeń- uzgadnianie sald z lokatorami- sporządzanie wydruków, sprawozdań i sald końcowych- ewidencjonowanie i analiza realizacji porozumień ratalnych dotyczących spłaty zadłużenia - sporządzanie wyliczeń zaległości lokatora do skierowania na drogę sądową w postaci pozwu za wskazany okres- rejestrowanie i księgowanie nakazów sądowych na kontach dłużników- współpraca z Działem Windykacji i Egzekucji Należności ZGN w zakresie windykacji należności - przygotowywanie comiesięcznych zestawień dokumentów do przekazania zaliczek A i B nieruchomości przekazanych w obcy zarząd- rejestracja i analiza obniżek czynszowych i dodatków mieszkaniowych- udzielanie terminowych odpowiedzi i wyjaśnień mieszkańcom wnoszącym uwagi dotyczące księgowania i rozliczeń
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Księgowy (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne
Uprawnienia: Obsługa komputera
Uprawnienia: Pakiet MS Office


Wymagania inne:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - prowadzenie rozliczeń najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszu i świadczeń- uzgadnianie sald z lokatorami- sporządzanie wydruków, sprawozdań i sald końcowych- ewidencjonowanie i analiza realizacji porozumień ratalnych dotyczących spłaty zadłużenia - sporządzanie wyliczeń zaległości lokatora do skierowania na drogę sądową w postaci pozwu za wskazany okres- rejestrowanie i księgowanie nakazów sądowych na kontach dłużników- współpraca z Działem Windykacji i Egzekucji Należności ZGN w zakresie windykacji należności - przygotowywanie comiesięcznych zestawień dokumentów do przekazania zaliczek A i B nieruchomości przekazanych w obcy zarząd- rejestracja i analiza obniżek czynszowych i dodatków mieszkaniowych- udzielanie terminowych odpowiedzi i wyjaśnień mieszkańcom wnoszącym uwagi dotyczące księgowania i rozliczeńWymagania niezbędne: - Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,- wykształcenie średnie - znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawa o rachunkowości, ustawa o własności lokali, ustawa o ochronie danych osobowych, - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, - staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, w przypadku osób z wyższym wykształceniem staż nie jest wymagany.Wymagania dodatkowe: - wykształcenie wyższe- doświadczenie w pracy w księgowości- umiejętność pracy w zespole,- rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów od daty ukazania się ogłoszenia 09.12.2020 roku, w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem: Dział Kadr i Płac: "Księgowa/Księgowy (nr ref. 111/DOM9/20)"Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 23.12.2020 roku do godz. 15.00Pełna treść oferty: http://www.zgnmokotow.waw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=128

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy