Podejmij wyzwanie

Księgowa / Księgowy
(Warszawa)
CEL PRACY:
  • kontrola, dekretacja i księgowanie dokumentów kosztowych
  • prowadzenie rozliczeń i uzgodnień związanych z wydatkami gotówkowymi
  • uzgadnianie kont księgowych
  • wypełnianie obiegówek
  • przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych
  • bieżąca współpraca z Głównym Księgowym Spółki
OCZEKUJEMY:
  • wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat studiów
  • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  • minimum dobra znajomość języka angielskiego
  • mile widziana znajomość przepisów bilansowych i podatkowych (w szczególności VAT i CIT)
  • mile widziana znajomość systemu informatycznego SAP R/3 i pakietu MS Office
  • odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole
OFERUJEMY:
  • umowę o pracę
  • pakiet świadczeń socjalnych
  • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
  • możliwość rozwoju zawodowego

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.

APLIKUJ TERAZ