Koordynator Zespołu Reklamacji
Miejsce pracy: Warszawa
Oczekiwania:
 • min. 2 letnie doświadczenie w koordynowaniu pracy co najmniej 5-osobowego zespołu (preferowany obszar reklamacji)
 • nastawienie na realizację ustalonych KPI
 • umiejętność zarządzania zespołem w zmianie
 • proaktywna postawa w kontekście usprawniania procesów biznesowych
 • dbałość o zachowanie najwyższych standardów procesów obsługi Klienta
 • znajomość zasad tworzenia korespondencji do Klientów
 • umiejętność współpracy z różnymi obszarami w organizacji
Zadania:
 • zarządzanie kilkunastoosobowym zespołem operacyjnym reklamacji
 • bieżąca analiza wskaźników SLA/KPI w zakresie obsługi Klienta oraz definiowanie działań mających na celu poprawę wyników
 • sporządzanie cyklicznych raportów i statystyk oraz ich prezentacja przed przełożonym
 • budowanie i rozwijanie zespołu (udział w rekrutacjach, planowaniu szkoleń, przeprowadzanie oceny okresowej, weryfikacja jakości)
 • organizacja pracy zespołu oraz motywowanie do realizacji ustalonych KPI
 • definiowanie i wdrażanie zmian regulowanych przepisami oraz związanych z podnoszeniem efektywności i jakości obsługiwanych procesów
 • uczestnictwo w wewnętrznych projektach
#To jasne, że dla Ciebie mamy
 • dwie premie w roku
 • kartę żywieniową zasilaną co miesiąc
 • dwa dodatkowe dni wolne
 • extra gotówkę na święta dla pracowników i podarunki dla dzieci
 • dofinansowanie do wypoczynku Twojego i Twojego dziecka
 • kafeterię benefitów

Ponadto dla Ciebie mamy:

kartę multisport, opiekę medyczną, sekcje sportowe, konkursy pracownicze

APLIKUJ TERAZ