Dla naszego Klienta, dużego Generalnego Wykonawcy w związku z wygranym projektem aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Koordynator techniczny - budownictwo infrastrukturalne
Miejsce pracy: Warszawa
Odpowiedzialność za:
 • organizowanie, kierowanie i nadzorowaniem procesów na etapie projektowym (uzyskanie ZRID) oraz wykonawczym,
 • współpraca z Dyrektorem Kontraktu, Kierownikiem Budowy, podwykonawcami, biurem projektowym oraz Inwestorem,
 • udział w przekazaniu dokumentacji projektowej oraz terenu budów innym podwykonawcom,
 • nadzór i kontrola zgodności robót budowlanych z wymaganiami umów, dokumentacją    i obowiązującymi przepisami,
 • konsultowanie zagadnień technicznych z kierownictwem prowadzonych budów,
 • opiniowanie dokumentów dotyczących robót, w tym zatwierdzanie ofert na roboty i dostawy   przedstawiane przez podwykonawców,
 • organizowanie narad technicznych zwoływanych na budowach,
 • optymalizacja projektu,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do minimalizacji kosztów inwestycyjnych, wytwarzania   oraz eliminowania strat, poprawy efektywności. 
Wymagane kompetencje:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy na podobnych stanowiskach,
 • doświadczenie w pracy w biurze projektowym, jak i na budowie,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego – warunek konieczny,
 • wysokie umiejętności zarządcze, interpersonalne i komunikacyjne,
 • poczucie odpowiedzialności.             
Klient oferuje:
 • stałe zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • niezbędny pakiet narzędzi pracy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ