Corten Dental to rozwijająca się sieć, która oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi stomatologiczne dzieciom i dorosłym. Specjalizujemy się w stomatologii ogólnej, profilaktyce zdrowia jamy ustnej, periodontologii i endodoncji. Stosujemy nowoczesne rozwiązania z zakresu implantologii, protetyki i ortodoncji. W leczeniu korzystamy z zaawansowanych narzędzi, takich jak m.in. mikroskopy stomatologiczne Carl Zeiss czy skanery wewnątrzustne 3D Shape Trios.

Nasze usługi świadczymy w ponad 40 lokalizacjach - komercyjnie, a także dla osób ubezpieczonych w NFZ. Ponadto organizujemy działalność mobilnych gabinetów dentystycznych, dzięki którym dbamy o uśmiechy najmłodszych i edukujemy w zakresie profilaktyki stomatologicznej. Chętnie dzielimy się wiedzą i realizujemy programy profilaktyczne służące podnoszeniu świadomości naszych Pacjentów w obszarze zdrowia jamy ustnej.

Corten Dental to miejsce, w którym dzięki współpracy kadry medycznej, kadry kierowniczej oraz specjalistów zajmujących się obsługą Pacjenta, skutecznie pomagamy Polakom dbać o zdrowie.
Koordynator ds. Procesów i Standardów Medycznych w Stomatologii
Miejsce pracy: Warszawa
Twoje zadania:
 • Opracowanie, monitorowanie i wdrażanie norm i procedur dla sieci centrów stomatologicznych:
 • Tworzenie i dostosowywanie norm i procedur związanych z zabiegami stomatologicznymi.
 • Monitorowanie ich realizacji i skuteczności.
 • Koordynacja pracy zespołu:
 • Nadzór nad pracą zespołu, dbając o najwyższą jakość świadczonych usług.
 • Motywowanie personelu do efektywnej pracy.
 • Zamówienia i dobór materiałów stomatologicznych:
 • Koordynacja procesu zamówień materiałów stomatologicznych.
 • Aktywny udział w doborze materiałów zgodnie z normami branżowymi.
 • Odbiór odpadów medycznych:
 • Zapewnienie zgodności z przepisami prawa, procedurami odbioru, segregacji i utylizacji odpadów medycznych.
 • Współpraca z pracowniami protetycznymi/ortodontycznymi:
 • Nadzór nad współpracą z pracowniami zewnętrznymi.
 • Zapewnienie płynności wymiany informacji i materiałów.
 • Nadzór nad sprawnością i dostępnością sprzętu stomatologicznego:
 • Organizacja przeglądów i konserwacji sprzętu stomatologicznego.
 • Aktywna rola w ocenie zakupu i relokacji sprzętu.
 • Nadzór nad poradniami RTG, dobór inspektorów:
 • Koordynacja działań poradni RTG.
 • Dobór i nadzór inspektorów zgodnie z normami.
 • Wdrażanie i monitorowanie standardów, procesów i procedur medycznych:
 • Realizacja działań mających na celu utrzymanie i podnoszenie standardów.
 • Monitorowanie procesów medycznych.
 • Administrowanie dokumentacją:
 • Skrupulatna kontrola i zarządzanie dokumentacją medyczną.
 • Zapewnienie zgodności z wymaganiami formalno-prawnymi.
 • Kontrola przestrzegania wymagań formalno-prawnych:
 • Zapewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów i norm w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej.
Zgłoś się do nas, jeżeli:
 • Masz wykształcenie wyższe na kierunkach związanych z zarządzaniem, logistyką lub techniczne związane z asystą stomatologiczną.
 • Posiadasz praktyczne doświadczenie w obszarze logistyki, zarządzania zasobami stomatologicznymi lub asystentury stomatologicznej.
 • posiadasz praktyczną znajomość specyfiki branży stomatologicznej i jej standardów w tym doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu procedur, instrukcji, norm i standardów w placówce stomatologicznej
 • Dobrze organizujesz pracę własną i masz umiejętność pracy w zespole.
 • Masz doświadczenie w pracy z pacjentami i lekarzami.
 • Sprawnie posługujesz się językiem polskim i komputerem, w szczególności pakietem MS Office.
W zamian zapewnimy Ci:
 • Bezpieczeństwo zatrudnienia niezależnie od wybranej przez Ciebie formy współpracy.
 • Możliwość rozwoju w strukturach firmy i pracę w przyjaznym zespole, który chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem.
 • Niezbędne narzędzia do pracy, aby Twoja praca była jeszcze bardziej efektywna.
 • Współpracę przy projektach mających wpływ na rozwój naszej organizacji.
 • Dostęp do platformy edukacyjnej umożliwiającej naukę języków obcych.
 • Zniżki na studia w Uczelni partnerskiej.
 • Spotkania integracyjne, bo dbamy o przyjazne środowisko pracy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółki z Grupy Corten Medic z siedzibą w Warszawie (02-784),przy ul. Dunikowskiego 10 w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych dodatkowo:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółki z Grupy Corten Medic.
W przypadku nie umieszczenia odpowiedniej klauzuli Pana/Pani aplikacja nie weźmie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są Spółki z Grupy Corten Medic z siedzibą w 02-784 Warszawie, ul. Dunikowskiego 10 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, jak również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganych przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo cofnąć na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez administratora danych osobowych przed wycofaniem zgody.
APLIKUJ TERAZ